Junior Ipon

Mark Kevin J. de Guia

150.00

Illustrator

Mark Kevin J. de Guia

Author

Mark Kevin J. de Guia

Ang Junior Ipon ay isang aklat na magpapakilala sa mga bata sa mundo ng wastong paggamit ng pera. Ito ay naglalaman ng iba’t ibang mga kwentong pagpupulutan ng aral tungkol sa halaga ng pera, wastong paggamit nito, at pagpapalago nito sa iba’t ibang paraan tulad ng pamumuhunan at pagtatayo ng sariling negosyo.