Baybayin, Ating Tuklasin!

200.00

Leo Emmanuel Castro

200

Author

Leo Emmanuel Castro

Type

Children's Book, Guide Books

Gabay upang matutong magbasa at magsulat ng sinaunang sulat ng mga tagalog. May nilalamang mga pagsasanay upang mahasa. Ito’y para sa lahat ng nais matuto magsulat at magbasa ng Baybayin.